Volwassen twee- en meerlingen

Wat kunnen volwassen meerlingen verwachten na registratie?

Genetische invloeden op latere leeftijd vormen een belangrijke onderzoeksfocus van het NTR. Volwassen tweelingen krijgen eens per twee à drie jaar een vragenlijst met betrekking tot gezondheid en gedrag thuisgestuurd. Daarnaast wordt soms een geselecteerde groep tweelingen uitgenodigd voor een uitgebreidere meting. Deelname hieraan is natuurlijk geheel vrijwillig. Je kunt dan, als je daar prijs op stelt, inzage krijgen in je eigen gegevens zoals de gemeten bloeddruk of cholesterol. 

Ieder jaar ontvangen geregistreerde meerlingen de Twinfo, een publicatie van het NTR waarin de meest recente informatie over meerlingen en het NTR-onderzoek staat. Ook krijgen deelnemers toegang tot MijnNTR.