Vragenlijst voor leerkrachten

In het onderzoek vragenlijst voor leerkrachten vullen leerkrachten van een meerling of een broer of zus van een meerling een online vragenlijst in. Dit gebeurt nadat de ouders daar toestemming voor hebben gegeven, na het lezen van de informatie over de studie. De vragenlijst gaat over het gedrag, het welbevinden en de resultaten van het kind op school. Met informatie van ouders/verzorgers en leerkrachten ontstaat zo een breed beeld van de ontwikkeling van een kind. Naast informatie over het gedrag verzamelen wij ook gegevens over de schoolprestaties van kinderen. Met deze gegevens doen wij onder andere onderzoek doen naar de invloed van het in dezelfde klas zitten van een tweeling, naar pestgedrag, schoolprestaties, leerproblemen, ADHD en zelfcontrole. Ook vragen we leerkrachten om de ontwikkeling van broertjes en zusjes van meerlingen te beoordelen. Dit is belangrijk omdat er nog steeds veel vragen zijn over een mogelijk vertraagde ontwikkeling van meerlingen. 

De volledige informatie voor de deelnemende leerkrachten vind je hier.

Voor uitgebreide en meer gedetailleerde informatie over uitkomsten van het onderzoek tot dusverre, verwijzen wij graag naar onderstaande (wetenschappelijke) artikelen:

Rietveld M, Van Beijsterveldt T, Boomsma DI. Zijn gedragsproblemen en citoscores gerelateerd aan de sekse van de leerkracht? Pedagogische Studiën. 88(2):59-72, 2011

Boomsma DI. Nederlands Tweelingen Register. In: Informeerling. Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen, 2009 

Boomsma DI. Tweelingen, genen en gedrag. In: Vermogen om te geven. Dr. Muller’s Vaderlandsch Fonds. 42-45, 2009

Boomsma DI. Intellectuele ontwikkeling. In: Opvoedingscanon. Uitgeverij Bert Bakker. 78-81, 2010 

van Bergen E. Familiair- en erfelijkheidsonderzoek naar dyslexie. In: Handboek dyslexieonderzoek. Wetenschappelijke inzichten in de diagnostiek, oorzaken, preventie en behandeling van dyslexie. Leuven: Acco, 2016

Van Beijsterveldt T, Rietveld M, Boomsma DI. Probleemgedrag in de klas. Een juf of een meester, maakt het wat uit? Raffia (4):7-9, 2011

Boomsma DI. Trends in Humaan Genetisch onderzoek. Jaarverslag 2011, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 45-47, 2012 

Van Beijsterveldt T, Boomsma DI. Ontwikkeling bij IVF tweelingen. Kleine Maatjes. 2013 

Groen-Blokhuis M, Boomsma DI. Onderzoek bij tweelingen naar de relatie tussen laag geboortegewicht en ADHD. Kleine Maatjes, 2013

Bartels M, Van Beijsterveldt T, Boomsma DI. Breastfeeding, maternal education and cognitive function: a prospective study in twins. Behavior Genetics. 39(6):616-622, 2009

Bartels M, Althoff RR, Boomsma DI. Anesthesia and cognitive performance in children: no evidence for a causal relationship. Twin Research and Human Genetics. 12(3):246-253, 2009

Polderman TJC, Bartels M, Verhulst FC, Huizink AC, Van Beijsterveldt T, Boomsma DI. No effect of classroom sharing on educational achievement in twins: a prospective, longitudinal cohort study. Journal of Epidemiology & Community Health. 64(01):36-40, 2010

Veldkamp SA, Van Bergen E, De Zeeuw EL, Van Beijsterveldt T, Boomsma DI, Bartels M. Bullying and victimization: the effect of close companionship. Twin Research and Human Genetics. 20(1):19-27, 2017

De Zeeuw EL, Van Beijsterveldt T, De Geus EJC, Boomsma DI. Twin specific risk factors in primary school achievements. Twin Research and Human Genetics. 15(1):107-115, 2012

De Zeeuw EL, Van Beijsterveldt T, Glasner TJ, Bartels M, De Geus EJC, Boomsma DI. Do children perform and behave better at school when taught by same-gender teachers? Learning and Individual Differences. 36:152-156, 2014

De Zeeuw EL, Van Beijsterveldt T,  Lubke GH, Glasner TJ, Boomsma DI. Childhood ODD and ADHD behavior: The effect of classroom sharing, gender, teacher gender and their interactions. Behavior Genetics. 45(4):394-408, 2015